6937164839 2831053816 Γ. Παπανικολάου 26, Ρέθυμνο sunpemo@hotmail.com
hero image

Αχυροπούλου Ιωάννα
Ατομική Ψυχοθεραπεία Ρέθυμνο


 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη ζωή μας έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν που όμως επηρεάζουν/ δυσχεραίνουν το παρόν και το μέλλον μας.

Μέσω της ατομικής ψυχοθεραπείας ο ασθενής έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί συναισθήματα και σκέψεις που τον απασχολούν, όπως για παράδειγμα ενοχές, έλλειψη αυτοεκτίμησης, κλπ.

Για τον κάθε ασθενή η θεραπεία είναι ξεχωριστή και η διάρκεια αυτής εξαρτάται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη θεραπείας, αλλά όλα αυτά επικεντρώνονται γύρω από το να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος να επιτύχει τους στόχους του.

Οι συναντήσεις απευθύνονται σε ενήλικες, ζευγάρια και εφήβους.